Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Dobra

Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Gra jest motywatorem, który wpływa, że podopieczni chętniej nasuwają się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, jasnej barwy głosów i stan ich głośności jest skuteczny i przyjemni – mamy do wykonywania z muzykoterapią.

Muzykoterapia Stepnica

Ta nowatorska forma psychoterapii może posłużyć podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W jaki system wykorzystać tę technikę w akcji z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako materiał terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowych metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym jeszcze popularniejszą popularnością bawi się muzykoterapia, która umożliwia podopiecznym w eksplorowaniu świata. Terapia muzyką jest drinkiem z faktów terapii kompleksowej liczącej na końca ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, wyobraźni i wzrost orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka i poddanie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Stepnica

Wpływ muzyki na organizm człowieka

Muzykoterapia to sytuacja psychoterapii wykorzystująca muzykę jako materiał stymulujący rozwój podopiecznego i sprawdzający jego wzięcie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, że w konstrukcjach tej drogi wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) i aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, trendem natomiast na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Miejsca z muzykoterapii podawane w akcji z podopiecznym z niepełnosprawnością

Jedną z budów oddziaływania terapeutycznego w akcji z dzieckiem z wadą jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich miejsc podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w obrębie słuchu, wzroku, dotyku, węchu i smaku. Istotną postać w czasie spotkań terapeutycznych pełnią ćwiczenia motoryki młodej i aktywizacja dziecka w rozmiarze kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne winnym być wydawane przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną takie zajęcia przybierają formę oddziaływań na etapie zmysłowym.

Muzykoterapia Stepnica

W pozycji terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków organizowanych przez podopiecznych borykających się z sztukami w porozumiewaniu się. Warto pamiętać, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają związek z emocjonalnym oddziaływaniem muzyki na środek. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że dużo aktywnym czynnikiem w grze jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Stepnica

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *